Inschrijfformulier lidmaatschap Pharos

Gegevens contactpersoon:

Gegevens partner:

Contactgegevens contactpersoon:

Adresgegevens:

IBAN betaalgegevens. Met hoofdletters en zonder spaties. Verschijnt het BIC-nummer dan worden de gegevens goed verwerkt.

Met het opsturen van dit fomulier stem je in met een automatische incasso van de jaarlijkse contributie.

 

Kind(eren). Wil je de gegevens van je kinderen hieronder invullen:

Welkomstgeschenk, je kunt kiezen uit een van de volgende twee boeken:

Regio's, hieronder kun je aangeven van welke 3 regio's je informatie wilt ontvangen:

Privacybeleid

Pharos verzamelt je persoonsgegevens om je te kunnen informeren over activiteiten binnen de vereniging, te factureren en informatie toe te sturen. e-Captain is het bedrijf dat het systeem voor de ledenadministratie levert, met hen hebben wij een bewerkingsovereenkomst gesloten. Gegevens zijn alleen toegankelijk voor gerechtigden na het invoeren van een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. Bij Pharos is bekend welke mensen gerechtigd zijn. Eventueel maakt Pharos gebruik van cookies ten behoeve van het functioneren van de website.
Het volledige Privacybeleid kun je hier vinden.

Met het opsturen van dit fomulier stem je in met een automatische incasso van de jaarlijkse contributie.Beveiligingscode Beveiligingscode

Toelichting inschrijfformulier lidmaatschap

Welkom bij Pharos,

Links vindt u het inschrijfformulier voor het lidmaatschap van Pharos. U kunt de velden invullen. De met een * gemarkeerde velden zijn verplcht.

Contributie

De contributie bedraagt € 45,- per kalenderjaar. De contributie is bij aanvang van het lidmaatschap en daarna steeds voorafgaand aan het begin van het kalenderjaar verschuldigd. Uw rekening wordt in het begin van het kalenderjaar voor het contributiebedrag belast. U kunt daarna gedurende een maand uw bank opdracht geven de boeking ongedaan te maken (storneren). Ook kunt u op elk moment uw machtiging intrekken. Bij beëindiging van het lidmaatschap vervalt de machtiging automatisch.
Indien u in de loop van het jaar lid wordt, bent u voor dat jaar een vastgesteld deel van de jaarlijkse contributie verschuldigd.

Duur van het lidmaatschap

Het lidmaatschap gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de ontvangst van het inschrijfformulier door het secretariaat. Het lidmaatschap kan per 31 december van enig jaar worden beëindigd. Er vindt geen restitutie plaats. Opzeggingen dienen steeds per ondertekende brief, of per email, uiterlijk vóór 1 december te zijn ontvangen door de landelijke ledenadministratie. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een bevestiging van uw opzegging. Bij niet tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch voor een jaar verlengd. 

Machtiging voor automatische incasso

Om de administratieve handelingen en kosten zo laag mogelijk te houden, geldt voor (nieuwe) leden een verplichting tot automatische incasso. Daarom is het verplicht uw IBAN-nummer in te vullen. Bij het opsturen van het formulier machtigt u ons voor het periodiek automatisch incasseren van de contributie en eenmalig voor het incasseren van het inschrijfgeld.

Regio's

U kunt bij uw aanmelding tot maximaal 3 regio's kiezen waarbij u wordt ingedeeld. Leden kunnen deelnemen aan alle activiteiten in het hele land. Pharos kent de volgende regio's:

Postcode Regio

1000-1129, 1140-1199, 1380-1399, 1420-1427, 1430-1439, 

1500-1599, 1970-2158, 2165, 3640-3649

Amsterdam-Kennemerland
1130-1139, 1440-1499, 1600-1939 Noord-Holland-Noord

1200-1299, 1400-1419, 3400-3464, 3467-3639, 3650-3889,

3940-4200, 4211-4212, 4214-4219, 4230-4239, 4242-4249, 8070-8079

Utrecht-Gooi-Eemland
1300-1359, 8200-8259, 8300-8329 Flevoland
1428-1429, 2159-2164, 2170-3399, 3465-3466, 4200-4209, 4213, 4220-4229, 4240-4241 Zuid-Holland
3900-3939, 6660-6899, 6950-6959, 6990-6994 Veluwe
4250-4299, 4900-5309 Tilburg
4300-4899 Zuid-West Nederland
5310-5479, 5800-5819, 6500-6659 Nijmegen
5480-5799 Eindhoven
5820-6499 Limburg
6900-6946, 6975-6989, 6995-7199, 7220 - 7229, 7253- 7269, 7440-7699,  Twente-Achterhoek
6960-6974, 7200-7269, 7230-7252, 7270-7439, 8100-8129, 8160-8179 Stedendriehoek
7700-8069, 8080-8099, 8130-8159, 8180-8199, 8260-8299, 8330-8389 Hoogeveen-Zwolle
8390 - 9299 Friesland
9300 - 9999 Noord-Oost Nederland

Verzenden, bevestigen

Als u het formulier heeft verstuurd, ontvangt u een mail waarin alle gegevens staan vermeld en ontvangt u tweede mail waarmee u uw aanmelding kan bevestigen. Check uw spammap als u deze mail niet in uw inbox vindt. Als u uw aanmelding heeft bevestigd, zal het secretariaat uw aanmelding controleren. Indien alles in orde is, stuurt Pharos u een mail met uw lidmaatschapsnummer. Tevens ontvangt u gegevens om te kunnen inloggen in de (beveiligde) ledenadminstratie op de Pharoswebsite. Uw gebruikersnaam en wachtwoord kunt u later zelf wijzigen. Ook kunt u via de (beveiligde) ledenadministratie of het secretariaat andere wijzigingen doorgeven.

Het welkomstgeschenk met het door u gekozen boek wordt naar u opgestuurd.

Welkomstgeschenken

Mijn Hoogbegaafde Kind & Ik

In Mijn Hoogbegaafde Kind & Ik van Suzanne Buis, worden verhalen van ouders afgewisseld met ervaringen van deskundigen. De verhalen van de ouders beginnen met een tip. Het gedeelte waar de deskundigen aan het woord komen, kent eveneens een vast stramien. Zij vertellen wat zij als “valkuil” ervaren als het gaat om het opvoeden van hoogbegaafde kinderen, ze geven  een “tip”, en ze vertellen wat ze als “cadeau” ervaren ten aanzien van hoogbegaafde kinderen.

De deskundigen in het boek worden met naam en toenaam genoemd, als je het boek uit hebt, heb je ongemerkt kennis gemaakt met een heel groot gedeelte van de deskundigen die zich in Nederland bezighouden met hoogbegaafdheid. En weet je dus ook bij wie je eventueel wilt aankloppen als het fijn is om hulp te krijgen bij alle vragen die je hebt over hoe je kind het beste te begeleiden, of waar je kind zelf heen kan met alle vragen die het heeft.

In Mijn Hoogbegaafde Kind & Ik, zijn het juist de ervaringsverhalen van ouders van hoogbegaafde kinderen die veel indruk maken en geven de deskundigen bruikbare, aan de praktijk gerelateerde  tips. Achterin het boek staat tenslotte nog een checklist: is jouw kind hoogbegaafd? En een lijst met aanraders als je meer wil lezen over hoogbegaafdheid. Het boek is vrolijk en afwisselend maar herkenbaar opgemaakt.

Slim 2.0

Slim 2.0, een uitgave van de Koepel Hoogbegaafdheid,  staat vol met artikelen die herkenning geven. Maar niet alleen herkenning, ook uitleg, handreikingen, tips, informatie. Ouders van jonge tot zeer jonge hoogbegaafde kinderen, ouders van oudere hoogbegaafde kinderen, docenten die hoogbegaafde kinderen in de klas blijken te hebben, ouders die met school het gesprek aan willen gaan over hoe om te gaan met hun hoogbegaafde kind.

Voor al die opvoeders en begeleiders is er informatie terug te vinden waar uiteindelijk hoogbegaafde kinderen hun voordeel mee kunnen doen. Heb je te maken met hoogbegaafde kinderen op wat voor manier dan ook, de grote verscheidenheid aan artikelen maakt dat er werkelijk altijd iets in staat waarvan je denkt, “oh dus zo zit dat”.

Slim 2.0 is een wat wetenschappelijker boek, met informatieve artikelen die veel herkenning geven en die af en toe met een praktijkvoorbeeld worden gelardeerd. Achterin is een zeer uitgebreide literatuurlijst opgenomen. Het boek kent een rustige, duidelijke en overzichtelijke opmaak.