Aanmeldformulier

Geplaatst op 27-02-2017  -  Categorie: Algemeen

Welkom,

Links vindt u het opgave formulier lidmaatschap van Pharos. U kunt de velden invullen. De met een * gemarkeerde velden zijn verplcht.

Om de administratieve handelingen en kosten zo laag mogelijk te houden geldt voor (nieuwe) leden een verplichting tot automatische incasso. Daarom is het IBAN-nummer verplicht in te vullen. Bij het opsturen van het formulier machtigt u ons voor het periodiek automatisch incasseren van de contributie en eenmalig voor het inschrijfgeld.

Contributie

De contributie bedraagt € 45,- per kalenderjaar. De contributie is bij aanvang van het lidmaatschap en daarna steeds voorafgaand aan het begin van het verenigingsjaar verschuldigd. Uw rekening wordt in het begin van het jaar voor het contributiebedrag belast. U kunt daarna gedurende een maand uw bank opdracht geven de boeking ongedaan te maken (storneren). Ook kunt u op elk moment schriftelijk uw machtiging intrekken. Bij beëindiging van het lidmaatschap vervalt de machtiging automatisch.

Duur van het lidmaatschap

Het lidmaatschap gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de ontvangst van het inschrijfformulier door het secretariaat. Het lidmaatschap kan per direct of per 31 december van enig jaar worden beëindigd. Er vindt geen restitutie plaats. Opzeggingen dienen steeds per ondertekende brief, of per email, uiterlijk vóór 1 december te zijn ontvangen door de landelijke ledenadministratie. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een bevestiging van uw opzegging. Bij niet tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch voor een jaar verlengd. Indien u in de loop van het jaar lid wordt, bent u voor dat jaar een vastgesteld deel van de jaarlijkse contributie verschuldigd.

Inschrijfgeld

Bij toetreding tot de vereniging wordt een inschrijfgeld geheven van € 14,95. Hiervoor ontvangt u een welkomstgeschenk.

Regio's

U kunt bij uw aanmelding tot maximaal 3 regio's kiezen waarbij u wordt ingedeeld. Leden kunnen deelnemen aan alle activiteiten in het hele land.

Signaal

Alle leden ontvangen het verenigingsblad Signaal. De Signaal verschijnt drie maal per jaar en bevat informatie en wetenswaardigheden over hoogbegaafdheid.

Verzenden, bevestigen

Als u het formulier heeft verstuurd, zal het secretariaat u aanmelding controleren. Indien alles in orde is, ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving. U ontvangt een mail waarmee u uw aanmelding kan bevestigen. Als u uw lidmaatschap heeft bevestigd, dan ontvangt u een bericht met uw lidmaatschapsnummer. Tevens ontvangt u gegevens om te kunnen inloggen in de (beveiligde) ledenadminstratie op de Pharos website  Uw gebruikersnaam en wachtwoord kunt u later zelf wijzigen. Ook kunt u via de ledenadministratie of het secretariaat andere wijzigingen doorgeven.

Het welkomstgeschenk met het door u gekozen boek wordt naar u opgestuurd.